اعلان بست‌های کادری علمی مؤسسه تحصیلات عالی فراه !

farau_admin
Farau. Admin

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱/۸ - ۶:۴۱

Top of Form

https://tinyurl.com/2ea8p9n9

Bottom of Form

مؤسسه تحصیلات عالی فراه برای  بار دوم  درسال ۱۴۴۴ هـ ق در رشته ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادر علمی جديد ضرورت دارد..

پوهنځی تعلیم و تربیه :
ديپارتمنت تاریخ (۱) بست.
ديپارتمنت پشتو (۱) بست.
ديپارتمنت پشتو (۱) بست.
ديپارتمنت پشتو (۱) بست.
ديپارتمنت دری (۱) بست.
ديپارتمنت کیمیا (۱) بست.

پوهنځی اقتصاد:  
ديپارتمنت اقتصاد ملی (۱) بست.

متقاضيان از تاریخ ۶/۹/۱۴۴۴ الی ۱۶/۹/۱۴۴۴هـ ق درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، و کاپي تذکره تابعيت به مؤسسه مربوطه تسليم نمايند.

آخرین اطلاعیه ها

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۳/۹ - ۱۶:۱۳
Background image

اعلان بست‌ کادری علمی مؤسسه تحصیلات عالی فراه !

مؤسسه تحصیلات عالی فراه برای بار دوم در سال ۱۴۴۴ هـ ق در رشته ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادر علمی جديد ضرورت دارد.

پوهنځی تعلیم وتربیه : 
 ديپارتمنت ریاضی (بست مضمون . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۲/۱۳ - ۱۴:۱۹
Background image

اعلان بست کادری علمی مؤسسه تحصیلات عالی فراه !

مؤسسه تحصیلات عالی فراه برای بار مجدد درسال ۱۴۴۴ هـ ق در رشته ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادر علمی جديد ضرورت دارد.

پوهنځی : تعلیم وتربیه   
ديپارتمنت:  ریاضی پوهنتون شمول . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱/۸ - ۱۲:۲۲
Background image

اعلان بست‌های کادری علمی مؤسسه تحصیلات عالی فراه !

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱/۸ - ۶:۴۱

 

Top of Form

https://tinyurl.com/2ea8p9n9

Bottom of Form

rtrff

Closing Date

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱/۸ - ۱۲:۰

مؤسسه تحصیلات عالی فراه برای  بار دوم  درسال ۱۴۴۴ هـ . . .

بازگشت به اطلاعیه ها