اعلان بست کادری علمی مؤسسه تحصیلات عالی فراه !

farau_admin
Farau

مؤسسه تحصیلات عالی فراه برای بار مجدد درسال ۱۴۴۴ هـ ق در رشته ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادر علمی جديد ضرورت دارد.

پوهنځی : تعلیم وتربیه   
ديپارتمنت:  ریاضی پوهنتون شمول (مضمون کمپیوتر) (۱) بست.

متقاضيان از تاریخ ۱۲/۱۰/۱۴۴۴ الی ۲۵/۱۰/۱۴۴۴هـ ق درخواستی شموليت در کادر علمی خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپی همين اعلان از وب سايت وزارت، و کاپی تذکره تابعيت به مؤسسه مربوطه تسليم نمايند.

آخرین اطلاعیه ها

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۳/۹ - ۱۶:۱۳
Background image

اعلان بست‌ کادری علمی مؤسسه تحصیلات عالی فراه !

مؤسسه تحصیلات عالی فراه برای بار دوم در سال ۱۴۴۴ هـ ق در رشته ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادر علمی جديد ضرورت دارد.

پوهنځی تعلیم وتربیه : 
 ديپارتمنت ریاضی (بست مضمون . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۲/۱۳ - ۱۴:۱۹
Background image

اعلان بست کادری علمی مؤسسه تحصیلات عالی فراه !

مؤسسه تحصیلات عالی فراه برای بار مجدد درسال ۱۴۴۴ هـ ق در رشته ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادر علمی جديد ضرورت دارد.

پوهنځی : تعلیم وتربیه   
ديپارتمنت:  ریاضی پوهنتون شمول . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱/۸ - ۱۲:۲۲
Background image

اعلان بست‌های کادری علمی مؤسسه تحصیلات عالی فراه !

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱/۸ - ۶:۴۱

 

Top of Form

https://tinyurl.com/2ea8p9n9

Bottom of Form

rtrff

Closing Date

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱/۸ - ۱۲:۰

مؤسسه تحصیلات عالی فراه برای  بار دوم  درسال ۱۴۴۴ هـ . . .

بازگشت به اطلاعیه ها