اعلان بست های کارکنان خدمات ملکی مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه!

farau_admin
farau.Admin

مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه بخاطر تحقق اهداف امارت اسلامی افغانستان و سپردن کار به اهل کار بست های کارکنان خدمات ملکی زیر را به اعلان می سپارد:

 1. مدیر عمومی منابع بشری بست چهارم، یک بست
 2. مدیر عمومی محصلان بست چهارم، یک بست
 3. مدیر عمومی تضمین کیفیت بست چهارم، یک بست
 4. مدیر عمومی نشرات و آگاهی عامه بست چهارم، یک بست
 5. مدیر عمومی احصایه و پلان بست چهارم، یک بست
 6. انجنیر ساختمانی ( حفظ و مراقبت) بست چهارم، یک بست
 7. مبلغ و مؤذن بست چهارم، یک بست
 8. مدیر عمومی تدریسی پوهنحی اداره عامه بست چهارم، یک بست
 9. مدیر معاشات و حواله جات بست پنجم، یک بست
 10. مدیر اجرائیه دیپارتمنت ها بست پنجم، یک بست
 11. مدیر شبکه داخلی و ویب سایت بست پنجم، یک بست
 12. کارکن خدماتی بست هشتم، شش بست
 13. محافظ بست هشتم، دو بست
 14. نلدوان بست هفتم، یک بست
 15. برقی و جنراتورکار بست هفتم، یک بست

داوطلبان که دارای سند تحصیلی از رشته های مسلکی مربوطه شان در دست داشته باشند، میتوانند از تاریخ ۷/۲/۱۴۴۵ مطابق ۱/۶/۱۴۰۲ الی ۲۲/۲/۱۴۴۵مطابق ۱۷/۶/۱۴۰۲با کاپی تذکره و اسناد تحصیلی و مسلکی به مدیریت استخدام و سوانح مؤسسه تحصیلات عالی فراه مراجعه نمایند.  فورم داوطلبی را اخذ نموده و بعد از خانه پوری الی آخرین روز داوطلبی به مدیریت استخدام و سوانح این مؤسسه تسلیم دهند. تاریخ امتحان بعدا اعلان می گردد.

Latest announcements

Thu, Sep 14 2023 10:38 AM
Background image

د فراه لوړو زده کړو مؤسسې علمي کادري بست خبرتیا !

فراه لوړو زده کړومؤسسې د لومړي ځل لپاره لاندې څانګو کې د ۱۴۴۵ هـ.ق کال لپاره د دوکتورا، ماسټرۍ او لېسانس په کچه علمي کادر ته اړتیا لري:

د  ښوونې او روزنې  پوهنځی :
  دري ادبیاتو . . .

Wed, Aug 23 2023 8:22 AM
Background image

اعلان بست های کارکنان خدمات ملکی مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه!

مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه بخاطر تحقق اهداف امارت اسلامی افغانستان و سپردن کار به اهل کار بست های کارکنان خدمات ملکی زیر را به اعلان می سپارد:

 1. مدیر عمومی منابع بشری بست چهارم، یک بست
 2. مدی . . .
Mon, Aug 07 2023 11:34 AM
Background image

اعلان بست های کادری علمی مؤسسه تحصیلات عالی فراه !

مؤسسه تحصیلات عالی فراه برای بار اول در سال ۱۴۴۵ هـ ق در رشته ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادرهای علمی جديد ضرورت دارد.

پوهنځی تعلیم وتربیه : 
ديپارتمنت روانشناسی (۱) بست.
دي . . .

Back to announcements